DLP KVP: waar gaat dit over?

Builder with blueprints on construction site, natural light, focus on hand

DLP KVP… De zoveelste afkortingen. Deze komen uit de veiligheidskunde. Deskundig Leidinggevende Projecten en Kwaliteits Verantwoordelijke persoon. Beide professionals houden zich bezig met de veiligheid van mensen tijdens verschillende (bouw)projecten.  De DLP is degene die toezicht houdt op een veilig verloop van het bouwproject als geheel en kan preventieve plannen opstellen om de veiligheid te waarborgen, taakanalyses maken en op die manier het project als geheel in goede, veilige banen leiden.  De KVP houdt zich niet zozeer bezig met de mensen, maar met de omgeving waarin zij werken. Zo kijkt hij bijvoorbeeld naar de aanwezigheid van giftige of schadelijke stoffen als er in een verontreinigde omgeving moet worden gewerkt. Als dat het geval is, kan hij bepalen wat er moet gebeuren om de werkzaamheden veilig te houden.

DLP KVP: specialisaties van eenzelfde vak

DLP, KVP zijn dus allebei veiligheidsspecialist. Hoewel ze beiden zeer andere werkzaamheden hebben, is het meestal wel zo dat een DLP’er indien nodig de werkzaamheden van de KVP’er kan overnemen en andersom. Dat is prettig voor een goede samenwerking bij grote projecten. Hoewel er dan wel meerdere mensen moeten worden ingeschakeld en dus ook meerdere specialisten, is het altijd prettig om te weten dat deze mensen (de basis van) elkaars vak verstaan. Zo kan er sneller, efficiënter en vooral veiliger worden gewerkt. Als een team DLP’ers en KVP’ers medewerkers wordt ingeschakeld, kan je er in ieder geval zeker van zijn dat er niets aan het toeval wordt overgelaten en elk risico op gevaar in kaart wordt gebracht en waar nodig wordt aangepakt.